Naudinga informacija

Jei neradote atsakymų į rūpimus klausimus, prašome skambinti telefono numeriu:

1. Parodykite, kur tikrinsite alyvos lygį variklyje.
Variklio alyvos lygis tikrinamas po variklio dangčiu. Po dangčiu šalia variklio bloko bus alyvos matuoklis (dažniausiai jis būna oranžinės (geltonos) spalvos).
2. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas.
Pakelti variklio dangtį,ištraukti alyvos lygio matuoklį, nuvalyti skudurėliu ir įkišti jį atgal iki galo ir vėl ištraukti. Lygis turi būti tarp MAX ir MIN žymių.
3. Parodykite arba paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas.
Jeigu jaučiasi, kad pasidarė sunkiau sukti vairą, esant užvestam automobilio varikliui, reikia važiuoti į servisą.
4. Parodykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje.
Variklio aušinimo sistemos lygis tikrinamas po variklio dangčiu. Ten yra specialus plastmasinis bakelis, bakelio dangtelis su garų simboliu ant viršaus.
5. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.
Tikriname vizualiai. Kai variklis yra atvėsęs, aušinimo skysčio lygis turi būti tarp MIN ir MAX žymių, esančių ant aušinimo skysčio bakelio šono.
6. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia stovėjimo stabdys.
Kad įjungtas (užtrauktas)stovėjimo stabdys,prietaisų skydelyje rodo raudona kontrolinė lemputė arba . Jei kontrolinė stabdžių lemputė lieka degti, kai rankinis stabdis nuleistas – gali būti gedimas stabdžių sistemoje.
7. Parodykite, kur yra langų plovimo skysčio rezervuaras (talpa).
Langų plovimo skysčio rezervuaras yra po variklio dangčiu. Bakelio dangtelis būna su specialiu simboliu ant viršaus.
8. Paaiškinkite, kaip tikrinsite langų plovimo skysčio lygį.
Rezervuaras yra permatomas, todėl skysčio lygį galima vizualiai patikrinti. Automobilyje gali būti sumontuotas specialus daviklis, kuris fiksuoja skysčio lygį bakelyje ir, jeigu jo trūksta, siunčia signalą į kompiuterį ir prietaisų skydelyje užsidega specialus simbolius.
9. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.
Patikrinti įspėjamąjį garsinį signalą reikia nuspausti garsinio signalo simbolį ant vairo.
10. Parodykite, kur yra stabdžių skysčio rezervuaras (talpa).
Stabdžių skysčio lygis tikrinamas po variklio dangčiu. Ten yra specialus bakelis (rezervuaras) dangtelis su specialiu simboliu ant viršaus.
11. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas saugiai važiuoti.
Stabdžių skysčio lygį tikriname vizualiai. Skysčio lygis turi būti tarp žymių MAX ir MIN žymių, esančių ant bakelio šono.
12. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai.
Jei indikatorius mirksi labai greitai ar lėtai, tai reiškia, kad gali būti perdegusi lemputė arba blogas grandinės kontaktas. Galima patikrinti vizualiai išlipęs iš automobilio. Kad posūkių signalai veiktų,užvedimo jungiklis turi būti įjungtas.
13. Paaiškinkite, kaip patikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai.
Stabdžių šviesos signalus tikriname vizualiai, kai paspausta stabdžių pamina. Privažiuokite automobilio galu prie sienos ir pamatysite raudonos spalvos stabdžių šviesos signalų (žibintų) atspindį arba paprašykite kieno nors pagalbos.
14. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia darbinis stabdys.
Pagrindinėje stabdžių sistemoje atsiradus orui, padidėja stabdžių pedalo laisvoji eiga. Darbinis (pagrindinis) stabdys laikomas techniškai tvarkingu, jeigu stabdymas efektyvus stabdžio pedalą paspaudus ½ eigos.
15. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai.
Ar veikia visi žibintai tikriname vizualiai, kai automobilio variklis įjungtas. Paeiliui įjunkite žibintus ir apžiūrėti juos. Kai kuriuose automobiliuose, kai perdega viena iš žibintų lemputė, prietaisų skydelyje užsidega specialus simbolis.
16. Paaiškinkite, kur ieškosite informacijos apie rekomenduojamą oro slėgį padangose. 
Visos specifikacijos (dydžiai ir slėgiai) gali būti lentelėje, pritvirtintoje ant vairuotojo puses statramsčio, degalų bako dangtelio ar daiktadėžės dangtelio.
17. Paaiškinkite, kaip tikrinsite oro slėgį padangose.
Oro slėgiui padangose tikrinti naudojame manometrą.
18. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylis yra pakankamas saugiai važiuoti.
Vasarinės padangos protektorius turi būti likę ne mažiau nei 1,6mm ir ne mažiau nei 3,0 mm ant žieminės padangos. Tikriname su specialia liniuote.
19. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė tinkama saugiai važiuoti. 
Reikia žiūrėti ar padangų protektoriuje ar šone nėra guzų ar išsipūtimų. Protektoriaus nusidėvėjimas iš visų padangos pusių turi būti vienodas.
20. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia avarinė šviesos signalizacija.
Avarinės šviesos signalizacija tikriname vizualiai, kai ji yra įjungta. Avarinis signalas priverčia mirksėti visus posūkio signalus.
• Mokome ne tik vairuoti, bet ir kaip išlaikyti vairavimo egzaminą Regitroje.
• Dauguma mokyklos mokinių išlaiko egzaminus iš pirmo karto.
• Turime mokymo eksternu paslaugą.
• Vykdome teorijos pamokas nuotoliniu būdu.
• Padedame praradusiems vairavimo teises.
• Padedame atnaujinti vairavimo įgūdžius jau turintiems teises.
• Vairuosite automobilius kaip Regitroje.
• Praktiniai užsiėmimai vyksta Regitros egzaminų maršrutais.
• Mokome lietuvių, anglų, rusų kalbomis.
• Organizuojame medicininę apžiūrą.
35. Papildomi valdymo ir saugos įtaisai:
35.1. KK – neužsisega saugos diržo, kai tai yra būtina;
35.2. KK – naudojasi mobiliuoju telefonu laikydamas jį rankoje tuo metu, kai transporto priemonė juda arba stovi, bet variklis neišjungtas;
35.3. KK – naudojasi bet kuriuo papildomu įtaisu netinkamai arba nesinaudoja juo, kai tai yra būtina, ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją;
35.4. KK (A1, A2 ir A kategorijos) – važiuoja su nuleista atramine šonine kojele;
35.5. KK (A1, A2, A ir B1 (vairuojama kaip motociklas) kategorijos) – netinkamai pasirenka arba naudoja motociklininkui reikalingą aprangą.
36. Sankabos valdymas:
36.1. KK (A1, A2 ir A kategorijos) – pakelia priekinį ratą, nes blogai valdo sankabą arba per greitai įsibėgėja;
36.2. KK – užgesina variklį ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją.
37. Pavaros pasirinkimas:
37.1. KK (visos kategorijos, išskyrus A1, A2 ir A) – jungia atbulinės eigos pavarą, kai važiuoja į priekį, arba važiavimo į priekį pavarą, kai važiuoja atbuline eiga, arba transporto priemonės su automatine pavarų dėže stovėjimo („Park” pozicija) pavarą, kai transporto priemonė juda;
37.2. KK – pasirenka netinkamą pavarą ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją;
37.3. KK – nepasirenka pavaros, kuri leidžia palikti transporto priemonę stovėti saugiai, kai neįjungtas stovėjimo stabdys.
38. Vairo valdymas (visos kategorijos, išskyrus A1, A2, A ir B1 (vairuojama kaip motociklas):
38.1. KK – nesuvaldo (neišlaiko) vairo;
38.2. KK – atitraukia abi rankas nuo vairo, kai transporto priemonė juda. Klaida nevertinama, jei rankos atitraukiamos trumpam (sekundei), nesukeliant potencialiai pavojingos situacijos, pavyzdžiui, kai manevruojant judama labai lėtai.
39. Stabdymas:
39.1. KK – be reikalo staigiai stabdo ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją;
39.2. KK – neišlaiko transporto priemonės vietoje, sustabdęs ją įkalnėje, t. y. leidžia transporto priemonei pariedėti atgal, ir greitai nepasitaiso (sudaro potencialiai pavojingą situaciją);
39.3. KK (visos kategorijos, išskyrus A1, A2, ir A) – stipriai spaudžia stabdžių paminą, taip blokuodamas transporto priemonės ratus bei priversdamas juos slysti, ir greitai nepasitaiso;
39.4. KK (visos kategorijos, išskyrus A1, A2, A ir B1 (vairuojama kaip motociklas) – be reikalo važiuoja laikydamas koją ant stabdžių paminos. Ši KK vertinama tik po dviejų egzaminuotojo įspėjimų: „Prašau patikrinti valdymo įtaisus ir įrangą”. Turi būti skirta pakankamai laiko egzaminuojamajam pasitaisyti po kiekvieno įspėjimo;
39.5. KK (visos kategorijos, išskyrus A1, A2, A ir B1 (vairuojama kaip motociklas) – įjungia stovėjimo stabdį važiuodamas ir nesuvaldo transporto priemonės;
39.6. KK (visos kategorijos, išskyrus A1, A2 ir A) – pradeda važiuoti, palikęs įjungtą stovėjimo stabdį ir greitai nepasitaiso, t. y. transporto priemonės ratai stabdomi arba neįmanoma pajudėti iš vietos. Ši KK vertinama tik po dviejų egzaminuotojo įspėjimų: „Prašau patikrinti valdymo įtaisus ir įrangą”. Turi būti skirta pakankamai laiko egzaminuojamajam pasitaisyti po kiekvieno įspėjimo;
39.7. KK (A1, A2 ir A kategorijos) – blokuoja priekinį ratą (taip pat ir atlikdamas įsibėgėjimo ir tikslaus sustojimo nurodytoje vietoje manevrą);
39.8. KK (A1, A2 ir A kategorijos) – blokuoja užpakalinį ratą (taip pat ir atlikdamas įsibėgėjimo ir tikslaus sustojimo nurodytoje vietoje manevrą) ir greitai nepasitaiso;
39.9. KK (A1, A2 ir A kategorijos) – nuolat spaudžia stabdžių paminą arba svirtį (stabdžių signalas veikia gana ilgą laiką), kai transporto priemonė juda. Vertindamas šią KK, egzaminuotojas privalo būti tikras, kad klaida įvyko ne dėl stabdžių signalo jungiklio gedimo. Ši KK nevertinama, kai egzaminuojamasis lėtai atlieka specialiuosius važiavimo siaura juosta, aštuoniuke arba gyvatėle manevrus;
39.10. KK – palikdamas transporto priemonę, neįjungia stovėjimo stabdžio, kai neįjungta pavara, kuri leidžia palikti transporto priemonę stovėti saugiai.
40. Padėties pasirinkimas važiuojamojoje dalyje:
40.1. KK – pasirenka netinkamą trajektoriją arba persirikiuoja važiuojamųjų dalių sankirtoje ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją;
40.2. KK – netinkamai lenkia arba apvažiuoja transporto priemonę;
40.3. KK – sustoja, kur sustoti draudžiama;
40.4. KK (visos kategorijos, išskyrus A1, A2, A) – važiuoja taip, kad trečdalis transporto priemonės ar daugiau be reikalo yra priešpriešinio eismo juostoje;
40.5. KK (C1, C, C1E ir CE kategorijos) – važiuoja toliau nuo važiuojamosios dalies krašto negu antrąja eismo juosta, išskyrus tuos atvejus, kai reikia sukti į kairę, apsisukti, apvažiuoti kliūtį, sustoti (stovėti) vienpusio eismo kelyje;
40.6. KK (A1, A2 ir A kategorijos) – važiuoja per arti priešingų krypčių eismo srautus skiriančios linijos (paženklinta arba nepaženklinta važiuojamoji dalis), eismo juostos linijos ar dešiniojo arba kairiojo važiuojamosios dalies krašto ar kelkraščio, sudarydamas potencialiai pavojingą situaciją. Ši KK taip pat vertinama, kai bet kuri motociklininko kūno dalis yra priešpriešinio eismo juostoje.
41. Padėties pasirinkimas manevruojant:
41.1. KK (B1 ir B kategorija) – pabaigus transporto priemonės pastatymo į laikino stovėjimo vietą lygiagrečiai važiuojamosios dalies kraštui manevrą, bent vienas arčiau važiuojamosios dalies (šaligatvio) krašto esantis transporto priemonės ratas yra toliau kaip 80 cm nuo važiuojamosios dalies (šaligatvio) krašto;
41.2. KK (B1 ir B kategorija) – pabaigus transporto priemonės pastatymo į laikino stovėjimo vietą įstrižai arba statmenai važiuojamosios dalies kraštui manevrą, egzaminuojamojo vairuojama transporto priemonė stovi arčiau kaip 0,3 m arba toliau kaip 1,5 m atstumu nuo greta stovinčios transporto priemonės;
41.3. KK (B1 ir B kategorija) – atlikdamas transporto priemonės pastatymo į laikino stovėjimo vietą lygiagrečiai važiuojamosios dalies kraštui manevrą, nuvažiavo daugiau kaip 5 m nuo priekyje stovinčios transporto priemonės (tarpas tarp egzaminuojamojo vairuojamos transporto priemonės priekio ir priekyje stovinčios transporto priemonės galo);
41.4. KK (BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ir DE kategorijos) – nesugebėjo atlikti specialiojo važiavimo manevro, tris kartus įjungęs atbulinės eigos pavarą;
41.5. KK (BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ir DE kategorijos) – pabaigus specialųjį pastatymo prie rampos važiavimo manevrą, transporto priemonė stovi daugiau kaip 1 m atstumu prieš rampos imitatorių;
41.6. KK (D1, D, D1E ir DE kategorijos) – pabaigus transporto priemonės pastatymo šonu prie pakylos manevrą, bent vienos keleivių įlaipinimo ar išlaipinimo durys yra toliau kaip 50 cm nuo pakylos (šaligatvio) krašto.
42. Padėties pasirinkimas, sukant į dešinę:
42.1. KK – suka iš tam neskirtos eismo juostos. Jei egzaminuojamasis ketina sukti į dešinę iš lėtėjimo juostos ir nepersirikiuoja į ją iš anksto, tai vertinama kaip padėties pasirinkimo važiuojamojoje dalyje KK;
42.2. KK – užima netinkamą padėtį ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją;
42.3. KK (visos kategorijos, išskyrus A1, A2 ir A) – suka taip, kad trečdalis transporto priemonės arba daugiau be reikalo išsikiša į priešpriešinio eismo juostą.
43. Padėties pasirinkimas, sukant į kairę:
43.1. KK – suka (apsisuka) iš tam neskirtos eismo juostos. Jei egzaminuojamasis ketina sukti į kairę iš lėtėjimo juostos ir nepersirikiuoja į ją iš anksto, tai vertinama kaip padėties pasirinkimo važiuojamojoje dalyje KK;
43.2. KK – užima netinkamą padėtį ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją;
43.3. KK (visos kategorijos, išskyrus A1, A2 ir A) – suka taip, kad trečdalis transporto priemonės arba daugiau įvažiuojant į posūkį arba išvažiuojant iš jo be reikalo išsikiša į priešpriešinio eismo juostą;
43.4. KK (A1, A2 ir A kategorijos) – sukdamas į kairę bet kokia motociklo ar kūno dalimi išsikiša į priešpriešinio eismo juostą ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją.
44. Situacijos stebėjimas ir žvalgymasis:
44.1. KK – nesižvalgo ir nestebi eismo situacijos, važiuodamas per geležinkelio pervažą, sankryžą ar įvažiuodamas į kelią iš šalia jo esančių teritorijų; 44.2. KK – nesižvalgo ir nestebi eismo situacijos (nei per veidrodžius, nei per petį), persirikiuodamas, ar kitaip keisdamas važiavimo kryptį, kai transporto priemonė pasislenka į šoną per jos plotį ar daugiau;
44.3. KK – nukreipia žvilgsnį nuo važiavimo krypties ir sudaro pavojingą arba potencialiai pavojingą situaciją, taip pat ir tikrindamas per užpakalinio vaizdo veidrodžius nematomą kelio dalį;
44.4. KK – nesižvalgo ir nestebi aplinkos (nei per veidrodžius, nei per petį) šalia ir už transporto priemonės važiuodamas atbuline eiga.
45. Įspėjamųjų signalų naudojimas: KK – netinkamai rodo posūkio signalą ir taip sudaro pavojingą situaciją.
46. Sprendimų priėmimas:
46.1. KK – įvažiuoja ir sustabdo transporto priemonę pėsčiųjų perėjoje, važiuojamųjų dalių sankirtoje, kurioje arba už kurios yra kliūtis, arba geležinkelio pervažoje;
46.2. KK – užsidegus geltonam arba raudonam šviesoforo signalui, neišvažiuoja iš važiuojamųjų dalių sankirtos, kai buvo įvažiavęs į ją ketindamas sukti į kairę. Ši KK vertinama, kai egzaminuojamasis nepasinaudoja saugiu tarpu transporto sraute išvažiuoti iš važiuojamųjų dalių sankirtos;
46.3. KK – neduoda kelio (nepraleidžia) transporto priemonėms ar kitiems eismo dalyviams, važiuoja per pėsčiųjų perėją arba pro mokyklinį autobusą neįsitikinęs, kad nėra pėsčiųjų, kuriuos turėtų praleisti. Ši KK nevertinama, jei egzaminuojamasis važiuoja, nes negali duoti kelio dėl kitų eismo dalyvių veiksmų.
47. Saugaus atstumo pasirinkimas:
47.1. KK – laikosi per vieną sekundę (dvi sekundes, jei kelio danga šlapia, apledėjusi, grįsta akmenimis ir pan.) ar mažiau nuvažiuojamo atstumo iki priešais važiuojančios transporto priemonės;
47.2. KK – laikosi per mažo atstumo iki stovinčių, priešpriešiais ar ta pačia kryptimi važiuojančių transporto priemonių, pėsčiųjų, einančių važiuojamąja dalimi, kliūčių važiuojamosios dalies pakraštyje (pavyzdžiui, važiuodamas 50 km/h greičiu laikosi 0,5 m šoninio atstumo iki apvažiuojamos TP);
47.3. KK – važiuodamas ne didesniu kaip 50 km/h greičiu, laikosi mažesnio kaip 1 m šoninio atstumo arba, važiuodamas didesniu nei 50 km/h greičiu, laikosi mažesnio kaip 1,5 m šoninio atstumo iki dviratininko.
48. Greičio pasirinkimas:
48.1. KK – važiuoja daugiau kaip 10 procentų viršydamas leistiną greitį;
48.2. KK – važiuoja per lėtai konkrečioje situacijoje, t. y. daugiau kaip 15 km/h mažesniu, nei leistina, greičiu, kai eismo situacija to nereikalauja. Ši KK taip pat vertinama, kai egzaminuojamasis važiuoja per lėtai, atlikdamas specialiuosius važiavimo manevrus, aprašytus 2 priede. Ši KK nevertinama, jei egzaminuojamasis saugiai greitėja su transporto srautu;
48.3. KK – didina greitį, kai yra lenkiamas, ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją;
48.4. KK – važiuoja per greitai, bet neviršija leistino greičio, ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją, taip pat ir važiuodamas atbuline eiga;
48.5. KK, nurodytos 48.1 ir 48.2 papunkčiuose, neturi būti vertinamos, jei buvo trumpalaikės ir greitai ištaisytos.
49. Eismo reguliavimo signalų, kelio ženklų ir kelių ženklinimo reikalavimų vykdymas:
49.1. KK – nevykdo eismo reguliavimo signalo, kelio ženklo arba kelių ženklinimo reikalavimų. Ši KK taip pat vertinama, jei egzaminuojamojo vairuojama transporto priemonė išvažiuoja už linijos, žyminčios specialiajam važiavimo manevrui skirto ploto ribas arba pabaigus specialiuosius važiavimo manevrus, aprašytus 2 priedo 3.3 ir 3.4 papunkčiuose, stovi ant (už) stovėjimo vietą žyminčių linijų, jei stovėjimo vieta paženklinta;
49.2. KK – sustabdo transporto priemonę už „Stop” linijos ar važiuojamųjų dalių sankirtos krašto tokiu atstumu, kad sudaro potencialiai pavojingą situaciją. Ši KK taip pat vertinama, jei egzaminuojamasis, atlikdamas įsibėgėjimo ir tikslaus sustojimo nurodytoje vietoje manevrą, pravažiuoja sustojimo vietą žyminčią liniją (gaireles);
49.3. KK (A1, A2 ir A kategorijos) – atlikdamas specialųjį važiavimo manevrą, aprašytą 2 priedo 2.6 papunktyje, nesustabdo motociklo nurodytoje vietoje ir, kiek įmanoma, arčiau jos. Sustojimas, kiek įmanoma arčiau, reiškia ne daugiau kaip per 1 m prieš „Stop” liniją ar kūgiu pažymėtą sustojimo vietą.
50. Nuoseklumas (BE, C1E, CE, D1E ir DE kategorijos):
50.1. KK – nesugeba atkabinti arba prikabinti priekabos;
50.2. KK – praleidžia dalį veiksmų, taip sudarydamas potencialiai pavojingą situaciją:
50.2.1. nepanaudoja stovėjimo stabdžio;
50.2.2. neatlieka sukabinimo patikrinimo manevro;
50.2.3. nepakelia arba nenuleidžia atramų ar neužfiksuoja pakėlimo rankenos;
50.2.4. neįsitikina, kad sukabinimo įtaiso kablio arba smaigo užrakto žiotys uždarytos arba atidarytos, kai to reikia;
50.2.5. nenaudoja ratų atsparų, kai to reikia;
50.2.6. neatjungia ir neuždaro arba nesujungia žarnų ar kabelių;
50.2.7. (C1E, CE, D1E ir DE kategorijos) prieš pradėdamas važiuoti neįsitikina, ar oro slėgis sistemoje pasiekė tinkamą lygį.
51. Pusiausvyra ir motociklo valdymas (A1, A2 ir A kategorijos):
51.1. KK – krenta nuo motociklo arba jį paguldo;
51.2. KK – neišlaiko pusiausvyros arba nesuvaldo motociklo ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją;
51.3. KK – nesugeba tinkamai pastatyti motociklo ant stovėjimo kojelių ar šoninės atramos;
51.4. KK – nesugeba atlikti specialiojo važiavimo manevro nesustodamas;
51.5. KK – išvažiuoja už kūgiais pažymėtos eismo juostos ribų arba nesilaiko kūgių apvažiavimo trajektorijos, atliekant specialiuosius važiavimo manevrus, aprašytus 2 priede.
52. Sėdėsena (A1, A2, A ir B1 (vairuojama kaip motociklas) kategorijos):
52.1. KK – atitraukia abi rankas nuo vairo, kai motociklas važiuoja;
52.2. KK – padeda kojas ant paminų kitaip, nei skirta kojoms naudoti valdymo įtaisuose.